Meest gestelde vragen

Letselschade is lichamelijke of geestelijke schade veroorzaakt door een ongeval, medische fout of misdrijf. Letselschade kan bestaan uit verschillende soorten schade. Wanneer men het over letsel heeft, wordt al snel gedacht aan open wonden en botbreuken (lichamelijke schade), maar letsel is meer dan dat. Ook verwondingen die niet zichtbaar zijn, zoals een whiplash of RSI-klachten, kunnen voor (lichamelijke) beperkingen zorgen.

De volgende kosten kunnen bij uw letselschadezaak onder andere worden geclaimd:

 • inkomstenkosten (mislopen inkomsten, lagere pensioenopbouw, e.d.)
 • schade aan kleding en persoonlijke bezittingen
 • reiskosten naar artsen en behandelaren
 • directe medische kosten ziekenhuis, specialist
 • re-integratiekosten
 • medische kosten zoals fysiotherapie
 • hulp in de huishouding, ook wanneer u daar niet voor betaald heeft
 • kinderopvang
 • studieachterstand
 • smartengeld

Smartengeld is de vergoeding voor het ontstane verdriet, de geleden pijnen en ongemakken en de verminderde levensvreugde. Alleen een slachtoffer heeft recht op smartengeld. Familie of nabestaanden hebben geen recht op smartengeld.

Smartengeld wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren:

 • Uw leeftijd
 • De tijdsduur dat u in het ziekenhuis heeft gelegen
 • Duur van het letsel en de behandelingen
 • Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn
 • Lichamelijke beperkingen die u heeft in de toekomst
 • De mate waarin u functioneel invalide bent geworden
 • De mate waarin u arbeidsongeschikt bent geworden
 • Gederfde levensvreugde
 • Het geschokte rechtsgevoel

Bij Easy Letsel betaalt u niets als de veroorzaker van de schade aansprakelijk is. De kosten verhalen wij op de tegenpartij of diens verzekeraar.

Twijfelt u over de aansprakelijkheid van de tegenpartij? Neem contact op met Easy Letsel. De advocaten van Easy Letsel kunnen dit kosteloos (gratis) voor u bepalen.

In geval van volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij, staan wij u kosteloos bij. Als u bij het ongeval eigen schuld hebt, kan het zijn dan een deel van de kosten van juridische bijstand voor uw rekening komt. Dit wordt vooraf met u besproken, zodat u weet waar u aan toe bent.

Afhankelijk hoe complex de zaak is moeten we bij een gemiddelde zaak ongeveer uitgaan van tussen de 2,5 en 3,5 jaar voordat sprake kan zijn van een eindsituatie. Het hangt af van de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel op uw  leven. Vaak adviseren de advocaten om niet eerder af te wikkelen dan nadat er een medische eindsituatie is ingetreden.

Hangt ervan af. Indien de aansprakelijkheid is erkend door de tegenpartij of diens verzekeraar, duurt het niet lang voordat u een eerste voorschot in ontvangst neemt. Bij Easy Letsel bent u verzekerd van een soepele afwikkeling en de maximale schadevergoeding.

Nee, het geld dat u krijgt, is een schadevergoeding. Volgens de Belastingdienst wordt dit niet beschouwd als ‘inkomen uit arbeid’. Om mogelijke problemen met de Belastingdienst te voorkomen, vraagt de behandelende advocaat van Easy Letsel voor u een ‘belastinggarantie’. Dit is een officieel document waarin de verzekeraar bevestigt dat u geen belasting hoeft te betalen.

In het algemeen kunt u tot 5 jaar na het ontstaan van de schade een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: u kunt tot 3 jaar na het ongeval een vordering indienen bij een WAM-verzekeraar. Vraag altijd tijdig advies om te voorkomen dat uw claim verjaart.

Letselschadezaken zijn zeer complex, omdat er veel expertise bij komt kijken. Daarom is het verstandig om een letselschade advocaat van Easy Letsel in de arm te nemen. Easy Letsel staat u van meet af aan bij tot de afwikkeling van de letselschadezaak. Met name de berekening van uw schade is zeer complex. De letselschade advocaat van Easy Letsel is meer dan capabel om uw schade te berekenen voor de maximale schadevergoeding.

Hebt u een aanbod ontvangen van de verzekeraar voor de afwikkeling van de letselschadezaak? Neem dan eerst contact op met Easy Letsel. De advocaten van Easy letsel geven kosteloos hun mening over het aanbod van de verzekeraar (second opinion). Hierbij wordt er gekeken naar de aard van de schade, ernst van de schade, de verschillende schadeposten en uiteraard het aanbod.

Start chat