letselschade bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval roept vanzelfsprekend vragen op. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

 • Wat betekent dit voor u?
 • Wat betekent dit voor uw baan?
 • Wat betekent dit voor uw inkomsten?
 • Wat betekent dit voor uw werkgever?

Voor een soepele afwikkeling van uw letselschadezaak en de maximale schadevergoeding kunt u gebruik maken van de onderstaande stappenplan/tips bij een bedrijfsongeval:

 1. Uiteraard is uw gezondheid en herstel van het grootste belang. Contacteer daarom altijd eerst bij een bedrijfsongeval een dokter/bel de ambulance. Het kan zijn dat u dit niet zelf kunt doen, vraag dan een collega om u te helpen.
 2. Het is van belang dat uw werkgever op de hoogte wordt gesteld van het bedrijfsongeval. Uw werkgever heeft de zorgplicht om u goed en zo snel mogelijk weer te laten terugkeren (re-integreren) op de werkvloer. Meld het ongeval daarom bij uw werkgever. Werkt u in een grote organisatie? Dan is het op de hoogte stellen van de afdeling HR en/of uw leidinggevende ook voldoende.
 3. Verzamel indien mogelijk zoveel mogelijk bewijsmateriaal, of vraag een collega dit voor u te doen: foto’s van de plek waar het ongeval heeft plaatsgevonden, foto’s van uw letsel, gegevens van eventuele getuigen en gegevens van de hulpverleners.
 4. Laat zo snel mogelijk uw letsel vaststellen door een letselschade advocaat van Easy Letsel. Onze letselschade advocaten hebben ervaring en kennis op het gebied van bedrijfsongevallen. U kunt geheel kosteloos en vrijblijvend contact met ons opnemen om te kijken of u in aanmerking komt voor gratis letselschadeadvies. Hoe eerder u zich laat bijstaan, hoe minder kans er bestaat dat u iets over het hoofd ziet. Bovendien zal de afhandeling van het schadetraject soepeler verlopen en ontvangt u sneller een voorschot! Een bezoek bij u thuis behoort uiteraard tot de mogelijkheden.
 5. Uw letselschade advocaat stelt vervolgens uw werkgever aansprakelijk en vraagt een aantal documenten bij uw werkgever op (die uw werkgever verplicht moet hebben): het Arbo-dossier, ongevallenrapport en RI&E (Risico Inventarisatie en – Evaluatie).
 6. Uw letselschade advocaat zal daarna voor u nagaan of er ook andere partijen aansprakelijk kunnen worden gesteld. U kunt bijvoorbeeld denken aan een onderaannemer, maar ook de eigenaar van het terrein waar het ongeval op plaatsvond.
 7. Uw letselschade advocaat wint tevens informatie in om de omvang van uw schade te bepalen. Denk hierbij aan uw medisch dossier, een medisch adviseur, arbodienst/bedrijfsarts, uw arbeidsverleden en toekomst en uw inkomsten en neveninkomsten.
 8. Uw letselschade advocaat bepaalt of tot een eindafwikkeling kan worden overgegaan. Hierbij is het van belang of u een medische eindtoestand heeft bereikt of dat er nog re-integratie is vereist. Ook kan in dit kader een berekening worden gemaakt van uw toekomstschade.
 9. De laatste stap in het geheel is de zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierin worden afspraken tussen u en uw werkgever (of de verzekeraar van de werkgever) vastgelegd. Uw letselschade advocaat zorgt ervoor dat de juiste voorbehouden in deze overeenkomst worden opgenomen, zodat u – ook in de toekomst – verzekerd bent van een maximale schadevergoeding.
Start chat