Hoogte schadevergoeding

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval en hier letsel aan overhoudt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Maar hoe hoog is die schadevergoeding precies? En hoeveel geld krijgt u om u te compenseren voor de immateriële schade?

Hoeveel schadevergoeding u precies krijgt, is afhankelijk van diverse factoren. Er zal bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de ernst van het letsel en de impact op uw dagelijks leven. Easy Letsel helpt u graag bij het berekenen van het bedrag dat u aan letselschade krijgt. Deze rechtshulp kost u niets. 

Letselschade bedragen

Voorbeeld € 46.036,-

Een man is bij een verkeerslicht achterop aangereden door een busje. Door het ongeval heeft de man een whiplash en ernstig blijvend hersenletsel opgelopen. Als gevolg van het ongeval is hij niet meer in staat om loonvormende arbeid te verrichten en moet hij dagelijks behandelingen ondergaan. Hij vordert schadevergoeding voor geleden en nog te lijden schade wegens verlies van arbeidsvermogen, alsmede van de kosten van verzorging, opvang, deskundigen, fysiotherapie en medisch advies.

Letselschade bedragen

De rechter wijst een schadevergoeding toe van € 46.063,-. Het verlies van verdienvermogen speelt een grote rol in de hoogte van het schadeletsel bedrag, dit bedroeg € 29.124. Ook is er immateriële schadevergoeding toegewezen van € 5.000,- vanwege de verslechterde psychische toestand, het verblijf in het ziekenhuis en feit dat de man geruime tijd niet voor zichzelf kon zorgen.

Voorbeeld voorschot € 30.000,-

Een vrachtwagenchauffeur raakte bij het nachtelijk lossen van een machine van 800 kilogram bekneld met zijn rechter onderbeen. Dit had verbrijzeling en amputatie van het rechter onderbeen tot gevolg. Hij vorderde hierop schadevergoeding van zijn werkgever.

De rechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht had geschonden. Het omvallen van de topzware machine had kunnen gebeuren doordat het de vrachtwagenchauffeur niet verboden was alleen en zonder hulp zware, potentieel gevaarlijke goederen te laden/lossen. Daarnaast heeft de vrachtwagenchauffeur bij het lossen van die machine gebruik gemaakt van een heftruck, was hij ter zake niet geïnstrueerd en werd hij niet bijgestaan door een loodsmedewerker, terwijl er evenmin toezicht werd gehouden of de vrachtwagenchauffeur zich hield aan de regels die vastgesteld waren door de werkgever.

Letselschade bedragen

De rechter wijst een voorschot van de schadevergoeding toe van € 30.000,- toe omdat de vrachtwagenchauffeur zijn werk niet meer kan verrichten en aangewezen is op een WIA-uitkering door blijvende arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld letselschade vergoeding € 4.000,-

Op de rivier de Amstel wordt een man in een eenpersoonsroeiboot aangevaren door een achtpersoonsroeiboot. De man in de eenpersoonsroeiboot is geraakt in zijn onderrug en heeft hier blijvende letsel aan overgehouden. Daarnaast heeft hij flinke kneuzingen opgelopen die hem beperken in zijn dagelijkse leven. Het speelde ook mee dat hij door het opgelopen letsel de start van zijn nieuwe bedrijf moest uitstellen.

Letselschade bedragen

De rechter kent uiteindelijk een schadevergoeding van € 4.000,- toe.

Voorbeeld smartengeld € 1.200,- + vergoeding overige kosten

Een jongen van 18 jaar is na een avond stappen gevallen met zijn fiets over een tak op het fietspad die zijn vrienden daar neergelegd hadden. Hij heeft door zijn val schade aan zijn gebit opgelopen. Een tand is uit zijn mond geslagen en van andere tanden zijn stukjes afgebroken. De jongen is dezelfde nacht nog naar een kaakchirurg gegaan die de uitgevallen tand teruggeplaatst heeft en aanplakstukjes op de afgebroken tanden heeft aangebracht.

De rechter kent ook immateriële schade toe in de totale letselschadevergoeding. De tanden van de jongen zijn structureel verzwakt, hij moet behandelingen ondergaan om het vergelen van zijn tanden tegen te gaan en zal in de toekomst ook behandelingen moeten ondergaan waarvan het algemeen bekend is dat deze pijnlijk zijn.

Letselschade bedragen

Gelet op de geleden pijn, het doorstane ongemak, de voortdurende behandelingen en het feit dat het aangezicht van de jongen is geschonden kent de rechter een immateriële schadevergoeding toe van € 1.200,-. Ook de kosten van de behandelingen en de behandelingen in de toekomst worden vergoed.

Voorbeeld € 23.250,-

Na een vechtpartij op school is een jongen door een ruit gevallen waarbij hij ernstig letsel aan zijn gezicht heeft opgelopen. De vechtpartij ontstond nadat het petje van de jongen afgepakt werd door de gedaagde. De gedaagde deed dit om hem te provoceren, de jongen pikte dit niet en sloeg de gedaagde. Hierop ontstond een vechtpartij waarbij de jongen door een ruit heen viel. Aan de val heeft de jongen onder meer een verminderd gezichtsvermogen overgehouden en diverse littekens in zijn gezicht. De jongen moest 3 keer geopereerd worden en heeft veel pijn geleden.

De rechter vindt niet dat er sprake is van eigen schuld ondanks dat de jongen de eerste klap uitdeelde. De mate van verwijtbaarheid van het gedrag van de gedaagde is onder deze omstandigheden vele malen groter dan de verwijtbaarheid van het gedrag van de jongen. Gelet hierop en mede gelet op het ernstige letsel bij de jongen eist de billijkheid als bedoeld in artikel 6:101 lid 1 BW dat de gedaagde aansprakelijk is voor de gehele schade.

Letselschade bedragen

De rechter kent een schadevergoeding toe van € 23.250 die zowel betrekking heeft op de materiële als de immateriële schade. De immateriële schade vormt het grootste deel van de schadevergoeding: € 17.500.

Voorbeeld € 41.318,-

Nadat een bouwvakker op het dak bezig was om golfplaten te vervangen is hij door het dak heen gezakt. De bouwvakker is 4 meter naar beneden gevallen waarop hij op een betonnen roostervloer is terechtgekomen. Bij deze val is zijn grote teen ontwricht en heeft hij een fractuur opgelopen in 3 overige tenen. De bouwvakker heeft blijvende klachten overgehouden aan zijn val.

Letselschade bedragen

De rechter veroordeelt de werkgever voor de schade. De volgende schadeposten zijn in de letselschadevergoeding meegenomen:

 • Kosten genezing en herstel € 10.893,50
 • Reiskosten € 119,52
 • Verlies verdiencapaciteit € 12.795,65
 • Verlies zelfwerkzaamheid € 2.000,-
 • Overige materiële schade € 7.095,42
 • Immateriële schade € 7.500,-
 • Wettelijke rente € 914,42

Voorbeeld € 3.000,-

Een cellist van 26 jaar oud heeft gehoorschade opgelopen tijdens zijn werkzaamheden bij een orkest. Hij werd blootgesteld aan een te hoog geluidsniveau van de 8 koperblazers achter hem. Het orkest was op de hoogte van het te hoge geluidsniveau maar verzuimde maatregelen te nemen. De volgende voorzorgsmaatregelen hadden getroffen kunnen worden: oordopjes, schermen voor de blazers of meer ruimte creëren voor de verschillende onderdelen van het orkest.

Letselschade bedragen

De cellist kreeg uiteindelijk een letselschade vergoeding van € 3000,-.

Recht op letselschade vergoeding?

Letselschade oplopen is erg vervelend en als dit u overkomt, zult u waarschijnlijk niet als eerste aan geld denken. Toch is dit niet onbelangrijk; letselschade kan er namelijk voor zorgen dat u uw werk niet meer volledig kunt doen. Een letselschade vergoeding helpt u in zo’n geval verder. Door middel van een letselschadevergoeding kunt u namelijk weer in staat worden gesteld uw leven na het ongeluk weer op orde te krijgen. Niet elke advocaat kan een letselschadevergoeding goed berekenen. Klop daarvoor bij onze letselschadespecialisten aan. De vergoeding van uw letselschade is bij ons echt in goede handen.

 

Categorieën letselschade bedragen

Letselschade bedragen zijn in te delen in een aantal categorieën. Elke categorie is gekoppeld aan een bepaald bedrag.

 • Gering letsel € 100,- tot € 2000,-
 • Licht letsel € 2.000,- tot € 3.500,-
 • Matig letsel € 3.500,- tot € 9.000,-
 • Ernstig letsel € 9.000,- tot € 21.000,-
 • Zwaar letsel € 21.000,- tot € 43.000,-
 • Zeer zwaar letsel € 43000,- tot € 76000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel € 76.000 tot € 250.000,-

 

Gratis berekening letselschadevergoeding

Ons letselschadebureau is een professioneel bureau en werkt uitsluitend voor slachtoffers die letselschade hebben opgelopen en een letselschadevergoeding aan willen vragen. Wij werken landelijk en berekenen u geen kosten, ook niet als het verkeerd afloopt en u geen vergoeding van uw letselschade ontvangt.

 

Letselschade bedragen voorbeelden

Stel, u werkt als concertpianist en doordat een collega muzikant niet oplet, valt de klep van de vleugel naar beneden. Het gevolg: het topje van uw rechter pink moet worden geamputeerd. Voor u als pianist is dat dramatisch, want u kunt uw beroep niet meer uitoefenen. Dat kan u heel veel inkomen schelen.

Stel, u mist ook het topje van uw rechter pink maar u bent verkoper in een bloemenwinkel. Kunt u dan uw werk nog wel doen? Waarschijnlijk  wel. U lijdt dan heel weinig schade, dus weinig letselschade bedragen te vergoeden.

Wat voor het ene slachtoffer dus grote letselschade bedragen betekent, betekent voor het andere slachtoffer misschien veel lagere letselschade bedragen. Om u een beeld te geven wat de hoogte van een letselschadevergoeding is vindt u op deze pagina enkele voorbeelden van letselschade bedragen uit de rechtspraak.

Letselschade bedragen berekenen

Hoeveel zal uw letselschade bedragen? Die vraag wordt ons veel gesteld. Iedereen wil immers weten welke letselschade bedragen er worden uitgekeerd. Toch moeten wij altijd vertellen dat wij de letselschade bedragen pas kennen als wij alle bijzonderheden van het geval kennen. Elk letselschade dossier is immers uniek.

 

Een letselschadevergoeding is belastingvrij!

Wist u dat een letselschade vergoeding belastingvrij moet worden verstrekt door de verzekeraar? Dat gebeurt met een zogenaamde belasting garantie. Mocht de belastingdienst van mening zijn dat uw letselschadevergoeding toch valt onder belastbaar inkomen, dan moet u dat direct aan de verzekeringsmaatschappij melden. Zij neemt dan het verweer van u over en, mocht dat worden verloren, betaalt de maatschappij de belasting. Voor u is de letselschade vergoeding dus altijd gegarandeerd belastingvrij!

Het kost u niets

Direct hulp en advies

Snel en eenvoudig

Persoonlijke begeleiding

Maximale schadevergoeding

binnen 4 stappen geregeld

Werkwijze stappenplan - Easyletsel-02

Werkwijze stappenplan - Easyletsel-03

Werkwijze stappenplan - Easyletsel-04

Het kost u niets!

De aansprakelijke partij moet volgens de wet de advocatenkosten betalen. Uw advocaat kost u dus niets. Ook hoeft u geen deel van de schadevergoeding af te dragen.

Wat onze cliënten over onze rechtshulp zeggen

“Mijn persoonlijke ervaring met Easy Letsel is dat men tot het uiterste gaat voor hun cliënten en dat de persoon achter de ellende altijd belangrijker is dan het papierwerk. Zelf heb ik een gecompliceerde 3,5 jaar achter de rug waar Easy Letsel mij altijd is blijven steunen met raad en daad op de momenten dat ik door de bomen het bos niet meer zag.”

- S. van der Zee -

“Door een ongeluk heb ik letselschade opgenomen en contact opgenomen met mevrouw Kalmeijer van Easy Letsel. Ik ben erg goed en persoonlijk geholpen. De communicatie was prettig en vlot. In de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij zijn de juiste keuzes gemaakt.”

- Karel Hoekstra -

Favicoon Easy Letsel - PNG

Kennismaken?

Heeft u letselschade opgelopen en zit u met de handen in het haar?
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

 • We hebben jarenlange ervaring, zijn opgeleid en gespecialiseerd in letselschade.
 • We hebben een persoonlijke benadering, zijn toegankelijk en kennen het vak als geen ander.
 • We gaan altijd voor de maximale schadevergoeding. Met minder nemen wij geen genoegen!
Start chat